Simultano prevođenje

simultanoIznajmljivanje opreme i tehničke usluge za simultano prevođenje.

Oprema sa kojom radimo:

– dva Williams predajnika koji mogu da se kombinuju tako da se obavlja istovremeno prevođenje sa jednog jezika na dva jezika, ili da se u isto vreme obavljaju dva procesa simultanog prevođenja sa jedog jezika na drugi na dve različite lokacije.
– imamo 100 prijemnika sa slušalicama koji mogu da se koriste ako se vrši prevođenje samo na jedan jezik, ili dva puta po 40 prijemnika sa slušalicama prilikom dva istovremena procesa simultanog prevođenja.
– 2 mixera zvuka,
– dva ili više bežičnih mikrofona,
– mikrofon i slušalice za prevodioce,
– kamera sa video monitorom za prevodioca,
– dve kabine za simultanog prevodioca,
– ozvučenje